TEAMS CONFIRMEd

2021 NFA FOOTVOLLEY TOUR
Orlando FL
Nov, 13-14th
OPEN (Division 1, 2 and 3)
(Limited to 32 teams)
Rafael Oliveira (Atlanta, GA) / Anderson Silva (Deerfield Beach, FL)
Wesley Oliveira (Ft Myers, FL) / Tiago Pedra Freitas (Tampa, FL)
Thiago Platz / Gabriel Pereira (Cape Coral, FL)
Candido de Souza (Miami, FL) / Jefferson Freitas (Brazil)
Rodrigo Arriaga / Piu Montemor (Miami, FL)
Zuca Palladino (Houston, TX) / Luciano Neto (San Antonio, TX)
Gerardo "Jerry" Ruiz / Daniel Gaspar (San Diego, CA)
Fernando Schneider (Miami, FL) / Washington Martins (New Jersey, NJ)
Henrique Leandro / Matheus Soares Paes (Miami Beach, FL)
Mazo Soares (Ft Myers, FL) / Marcelinho Yasuda (Deerfield Beach, FL)
Afonso Pinheiro (Orlando, FL) / Pedro Espindola (Albany, NY)
Breno da Mata / Cacau Camillato (FT Myers, FL)
Guilherme Pacheco (Austin, TX) / Diego Tavares (San Antonio, TX)
Pedro Ivo / Lucas Montelares (Orlando, FL)
Fernando Plentz (Miami FL) / Thiago Mixirica (Deerfield Beach, FL)
Moises Davalos / Wellington "Billy" Oliveira (Deerfield Beach, FL)
Leo Gomes (Deerfield Beach, FL) / William "Pet" Lobato (Miami, FL)
Arthur Callegari (New York, NY) / Antonio Rafaski (Miami, FL)
Arthur Hahne Paes / Matheus Matuck (Orlando, FL)
Gabriel Rodrigues / Matheus Riccioppo (Orlando FL)
Marcelo Lima / William Jorge (Ft Myers, FL)
Carlos Araujo Jr. Negao / Felipe Netto (Orlando, FL)
Bernardo Avila / Gabriel Sodre (Miami, FL)
Eduardo Albuquerque / Nando Abreu (Orlando, FL)
Eduardo Papel / Guilherme Pessoa (Orlando, FL)
COED Division
(Limited to 16 teams)
Gabi Allen Vieira (Orlando, FL) / William Pet Lobato (Miami, FL)
Thais Alves Moreira (Deerfield Beach, FL)/ Fernando Plentz (Miami, FL)
Diego Tavares / Marina Reis (San Antonio, TX)
Jana Passos (Miami, FL) / Pedro Ivo (Orlando, FL)
Julia Novaes / Thiago Mixirica (Coconut Creek, FL)
Gabriel Rodrigues / Maria Eduarda Souza (Orlando, FL)
Gabriela Macedo (Austin, TX) / Arthur Callegari (New York, NY)
Henrique Leandro (Miami Beach, FL) / Pollyana Bastos (Miami, FL)
Wellington "Billy" Oliveira / Karol Muniz (Deerfield Beach, FL)
WOMEN's DivisioN
"Queen of the sand"

(Limited to 8 teams or 8 players)
Stay Tuned!
Coming Soon
BEGINNER's Division
(Limited to 16 teams)
Bruno Guzzo / Lucas Faria (Miami, FL)
Thanos Ntousis / Matheus Soares Paes (Miami Beach, FL)
Marco Miranda / Thiago Nehrer (Ft Myers, FL)
Felipe Nonato / Rafael Palhinha (Miami, FL)
Breno da Mata / Thiago Platz (Ft Myers, FL)
Thiago Guimaraes / Gustavo Guimaraes (Orlando, FL)
Henrique Oliveira Junior / Vinicius Silva (Orlando, FL)
Bo Nielsen (San Diego, CA) / Alexandre Vieira (Orlando, FL)
Joao Schiming (Windermere, FL) / Gabriela Macedo (Austin, TX)
Ciury Souza / Luan Santos Maia (Ft Myers, FL)
Felipe Villalon / Fabio Melo (San Antonio, TX)
Henrique Leandro (Miami Beach, FL) / Pollyana Bastos (Miami, FL)
Fernando Galvis / Marcello Cruz (Orlando, FL)
Victor Lorenzo / Nino Paraiba (Orlando, FL)
Alexandre Barbosa Souza (Orlando, FL) / Rodrigo Villela (Miami, FL)
master Division
(Limited to 8 teams)
Jorginho Lobato (Hollywood, FL) / Eddie Pereira Cobra (Coral Springs, FL)
Araken Fernandes / Igor Oliveira (Ft Myers, FL)
Jairo Braga (Deerfield Beach, FL) / Jefferson Freitas (Brazil)
Herivelto Nogueira (Orlando, FL) / Rivelino Oliveira (Deerfield Beach, FL)
Dudu Rodrigues (Boca Raton, FL) / Heron Tavares (Ft Myers, FL)